bici, biciuireBICI, BICIUIRE. Termenii aceştia redau mai multe cuvinte ebr., şi gr.

1. Termenul ebr. biqqoret, tradus în Levitic 19:20 „să fie pedepsiţi, biciuiţi". Termenul ebr., însă, exprimă ideea de investigaţie, şi alte traduceri o redau: „Să fie făcută o anchetă".

2. Cuvântul ebr. sot (Iov 5:21; Isaia 10:26, etc.), sotet (Iosua 23:13), „bici", este folosit în general în sens metaforic.

3. Termenul gr. mastigoo (Matei 10:17; Ioan 19:1, etc.), mastizo (Faptele Apostolilor 22:25), „a biciui"; phragelloo, derivat de la lat. flagello (Matei 27:26; Marcu 15:15). Biciuirea din Matei 27:26; Marcu 15:15 era o etapă preliminară în executarea sentinţei de *crucificare; biciuirea propusă în Luca 23:16, 22 (paideuo) şi dusă la îndeplinire în Ioan 19:1 a precedat sentinţa la moarte şi se poate să fi fost intenţionată ca o pedeapsă mai blândă. Vezi imaginea.

J.D.D.
F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: