BoţraBOŢRA.

1. O cetate din Edom al cărei rege a fost Iobab (Geneza 36:33; 1 Cronici 1:44). Prăbuşirea ulterioară a cetăţii a fost prezisă de Amos (1:12) şi a fost considerată un simbol al înfrângerii Edomului şi a răzbunării lui Dumnezeu asupra tuturor duşmanilor Săi (Isaia 34:6; 63:1). Boţra este identificată de obicei cu localitatea moderna Buseirah, o cetate fortificată, întinsă pe o suprafaţă de 19 acri (cca. 8 hectare), pe un pisc de unde porneşte Wadi Hamayideh, la cca. 60 km N de Petra şi cca. 40 km SSE de Marea Moartă, dominând *Drumul împărătesc de la Elat, având astfel posibilitatea să interzică trecerea israeliţilor (Numeri 20:17). Excavaţiile făcute la Buseirah în 1971-1976 au scos la lumina trei nivele principale de ocupare în sec. al 8-lea î.Cr. şi mai târziu, dar deocamdată nu au scos la lumină nivele mai vechi (C. Bennett, Levant 5, 1973, p. 1-11; 6, 1974, p. 1-24).

2. O cetate în Moab (Ieremia 48:24; LXX Bosor), care ar putea fi identificată cu Bezer, un oraş reconstruit de *Meşa pe la 830 î.Cr.; s-ar putea sa fie Umm al-’Amad, la NE de Medeba, folosit ca o cetate levitică de refugiu.

3. Un oraş din SE Hauranului, la cca. 120 km S de Damasc, de unde începe Şoseaua Regelui; oraşul a fost cucerit de Iuda Macabeul (165-160 î.Cr.; 1 Macabei 5:26-28; Josephus, Ant. 12. 336). Boţra (localitatea modernă Busra eski-Sham, şi probabil Busruna Boţra din textele de la *Amarna, din sec. 14 î.Cr.) a devenit capitala provincială romană cea mai nordică din Arabia, în vremea NT.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: