brâuBRÂU. Cuvântul acesta redă mai mulţi termeni ebraici care se referă la articole de îmbrăcăminte. Cuvântul ‘abnet este folosit pentru tunica ceremonială, mai ales cea purtată de marele preot şi ajutoarele lui; era confecţionată din pânză de in brodată cu albastru, roşu şi cărămiziu (Exod 28:4, 39-40; 29:9; 39:29; Levitic 8:7, 13; 16:4), dar era purtată şi de alţi înalţi demnitari (Isaia 22:21). În Exod 28:8, 27-28, etc. este folosit termenul heseb, „brâu", de in subţire răsucit, auriu, albastru, roşu şi cărămiziu, fiind o curea lucrată cu măiestrie pentru efod („ÎMBRĂCĂMINTE, d.). Termenul ’ezor înseamnă de obicei „centură" sau „cingătoare". O asemenea curea de piele neprelucrată l-a caracterizat pe prorocul Ilie (2 Împăraţi 1:8) şi pe omologul său din NT, Ioan Botezătorul (Matei 3:4; Marcu 1:6).

Lui Ieremia (13:1-11) i s-a cerut să folosească un brâu de in stricat, ca un simbol că Iuda nu era bun de nimic. Câteva secole mai târziu, Agab s-a legat cu brâul lui Pavel, ca un semn al viitoarei întemniţări a lui Pavel (Faptele Apostolilor 21:11). În afară de descrierea trupelor asiriene ca un brâu bine legat (Isaia 5:27; cf. ANEP, fig. 236), Isaia 11:5 a descris neprihănirea şi credincioşia ca un brâu de in care încinge mijlocul lui David. Ezechiel (23:15) se referă la babilonieni îmbrăcaţi cu brâie cărămizii şi cu turbane (?); cf. ANEP, fig. 454.

Termenul hagor, hagora înseamnă curea, centură sau brâu propriu-zis. Asemenea curele erau adesea ornamentate şi scumpe; în această categorie pot fi incluse brâiele de vânzare, din Proverbe 31:24, şi cele care aparţineau femeilor ce se îmbrăcau după moda vremii, din Isaia 3:24; cf. Daniel 10:5; Apocalipsa 1:13; 15:6. Ele erau folosite de războinici pentru a ţine sabia în teacă (2 Samuel 20:8; cf. 1 Împăraţi 2:5 şi textul ebr. din 2 Împăraţi 3:21; cf. ANEP, fig. 173-174) şi puteau constitui un cadou sau o recompensă (2 Samuel 18:4; 2 Samuel 18:11). Oamenii care lucrau îşi legau de obicei hainele cu un brâu, cum fac şi în zilele noastre în Orient.

Cuvântul mezah, „încingătoare", apare în Psalmul 109:19; acest cuvânt, cât şi ‘abnet ar putea fi legate de cuvintele egip. mdh şi, respectiv, bnd (T. O. Lambdin, JAOS 73, 1953, p. 146; 152).

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: