Buna VestireBUNA VESTIRE. Vedenia Mariei (Luca 1:26-38) în care i s-a „anunţat" zămislirea Fiului-Mesia şi în care este descris în imagini poetice caracterul uman (Luca 1:32) şi divin (Luca 1:34 ş.urm.) al lui Mesia, cât şi natura veşnică a Împărăţiei Sale (Luca 1:33). Machen şi Daube tratează foarte bine problemele literare. Vezi de asemenea *NAŞTEREA DIN FECIOARĂ, *ÎNTRUPAREA.

BIBLIOGRAFIE
R. E. Brown, The Birth of the Messiah, 1977; D. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism, 1956; E. E. Ellis, The Gospel of Luke, 1974; J. G. Machen, The Virgin Birth, 1931; J. McHugh, The Mother of Jesus in the New Testament, 1975; DCC; ODCC.

E.E.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: