buzăBUZĂ. atât cuvântul ebr. sapa cât şi cuvântul gr. (mai puţin frecvent) cheilos, înseamnă nu numai buza umană ci şi marginea sau malul mării sau malul unui râu (Geneza 22:17; 41:3; Evrei 11:12), iar în cazul cuvântului ebr. înseamnă şi marginea unei îmbrăcăminţi (Exod 28:26), deşi principalul sens termenului este buza. Un alt cuvânt ebr. sapam se referă la buza de sus sau la mustaţă, referindu-se de obicei la acoperirea ei, cu mâna sau cu un obiect de îmbrăcăminte, ca semn de durere sau ruşine (Levitic 13:45). Vezi referirea la acoperirea feţei în 2 Samuel 19:4.

În cazul buzelor găsim exemple clare de felul de vorbire al evreilor în care ele (buzele) par să simtă şi să acţioneze independent; aceasta fiind în parte o sinecdotă, iar în parte se datorează lipsei de înţelegere a fiziologiei sistemului nervos (*TRUP). Totuşi, legătura dintre buze şi minte sau inimă este scoasă în relief în Proverbe 16:23. Pentru o explicaţie a acestei conotaţii, vezi *INIMĂ.

Buzele nu numai vorbesc (Iov 27:4), ci strigă de bucurie (Psalmul 71:23), tremură (de frică (Habacuc 3:16), păzesc cunoaşterea (Proverbe 5:2), aduc laudă (Psalmul 63:3), imploră (Iov 13:6) şi posedă calităţi etice cum sunt veracitatea şi neprihănirea, sau, dimpotrivă, păcătuiesc sau spun minciuni (Iov 2:10; Proverbe 12:19; 16:13). Paralelismul cu *limba sau cu *gura este normal, şi acestea sunt folosite în mare măsură în acelaşi sens (Psalmul 34:13; 51:15). La fel ca şi în cazul acestor cuvinte, termenul „buze" poate să însemne uneori vorbire, cuvinte (Iov 12:20) sau limbaj (Geneza 11:1; Isaia 19:18).

B.O.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: