CalahCALAH. O cetate întemeiată de Asur, un urmaş al lui Nimrod când a plecat din *Şinear (Geneza 10:11). Localitatea asiriană Kalhu (în prezent, Nimrud) se află la 40 de km S de Ninive, pe malul de E al fluviului Tigru. Excavaţiile principale efectuate aici de Sir Henry Layard în 1845-8, de Şcoala britanică de arheologie din Irak, în 1949-63, şi de expediţii ale guvernului irakian şi de expediţii poloneze, în 1970-6, au scos la lumină dovezi din vremuri preistorice până în perioada elenă. Sondările făcute arată clar influenţe din S înainte de reconstruirea citadelei principale (550 x 370 m) de către Salmanaser I (cca. 1250 î.Cr.) şi apoi de către Asshurnasirpal II în 879 î.Cr. Cetatea se întindea pe o suprafaţă de 40 de km2 şi avea o populaţie de circa 60.000 de locuitori. Calah este cetatea din care *Salmanaser III a atacat Siria, iar Obeliscul Negru pe care este înscrisă capitularea lui Iehu şi stela care-i menţionează pe Ahab au fost ridicate iniţial în piaţa principală a acestei cetăţi. Inscripţiile lui Tiglat-Pileser III şi Sargon II menţionează atacurile lor împotriva lui Israel şi Iuda, lansate din această capitală militară asiriană. Este posibil ca o listă de nume personale scrise în aramaică să ateste prezenţa prizonierilor de război stabiliţi aici. Sargon II, cuceritorul Samariei, a depozitat aici prăzile de război. Esar-Hadon şi-a construit mai târziu un palat la Calah şi a scris tratatele cu popoarele cucerite pe tăbliţe care se aflau în Templul lui Nabu. Multe dintre sculpturile, armele şi obiectele de fildeş şi metal descoperite în citadelă şi în barăcile de la „Fortul lui Salmanaser", situat în afara oraşului, ilustrează splendoarea prăzilor luate din Siria şi Palestina, cât şi puterea armatei asiriene. Calah a căzut în mâinile mezilor şi babilonienilor în anul 612 î.Cr.

BIBLIOGRAFIE
M. E. L. Mallowan, Nimrud and its Remains, 1965; Iraq, 13-27, 1952-65; 36-38, 1974-7.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: