CalebCALEB (în ebr. kaleb).

1. Al treilea fiu al lui Heţron, fiul lui Pereţ; el a fost fratele mai mic al lui Ierameel; în 1 Cronici 2:9 este numit şi „Chelubai". În 1 Cronici 2:18 ş.urm. ne este dată linia descendenţilor lui, prin Efrat, până la Beţaleel, meşterul cel mai de seamă al lui Moise; în 2:24, până la locuitorii din Tecoa; în 2:50 ş.urm., până la locuitorii din Chiriat-Iearim, Betleem, Netofa, Tirea, Eştaol, Bet-Gader şi alţii (posibil ca familiile cheniţilor menţionate în 2:55 să fie oarecum înrudite cu ei).

2. Este posibil ca „Fratele lui Ierameel" (1 Cronici 2:24) să fie aceeaşi persoană menţionată la 1., din care au descins locuitorii din oraşele Zif, Maon şi Bet-Ţur (sunt menţionate de asemenea oraşele Hebron şi Tapuah). Această listă s-ar putea să se refere în parte la Caleb, tatăl lui Acsa (v. 49), menţionat la 3.

3. Caleb ben Iefune, un lider proeminent al lui Iuda, a cărui credincioşie faţă de Dumnezeu în revolta de la Cadeş a dus la scutirea lui de blestemul rostit acolo (Numeri 14:24). El a condus invazia Iudeii şi s-a stabilit la Hebron (Iosua 1:15). Din Iosua 14:6, etc.; 1 Cronici 4:14-15, aflăm că el a fost un *chenezit. *Nabal a fost un urmaş al său.

4. „Fratele lui Şuha", al cărui nume este scris „Chelub" în 1 Cronici 4:11.

J.P.U.L.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: