Canaanit


CANAANIT (în gr. Kananaios, din ebr. şi aram. qanna’ sau aram. qan’an, „zelot", „zelos"). În Matei 10:4; Marcu 3:18, porecla lui Simon, unul dintre Cei Doisprezece. În Luca 6:15; Faptele Apostolilor 1:13 el este numit cu termenul grecesc echivalent, Zelotes, „zelotul". Prezenţa unui *zelot (sau fost zelot) printre apostoli dă naştere la speculaţii interesante; desigur, se poate ca el să nu fi fost un zelot propriu-zis, ci să fi primit această poreclă de la Isus sau de la ceilalţi ucenici datorită temperamentului său. Faptul că Marcu, şi apoi Matei, a folosit forma semitică sugerează, însă, sensul propriu.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: