curcubeuCURCUBEU . În ebr. nu există un cuvânt special pentru „curcubeu". Este folosit cuvântul obişnuit care desemnează arcul folosit în luptă (qeset). În NT cuvântul este iris. În Geneza 9:13, 15 ni se spune că arcul de război al lui Dumnezeu, qeset, a fost pus în nori ca un semn al legământului Său cu Noe şi ca o promisiune că nu va mai nimici toate vieţuitoarele cu un potop.

Se pare că semnificaţia este că un lucru care a fost o armă de război şi un simbol al răzbunării a devenit un simbol al păcii şi îndurării în virtutea faptului că a fost pus în nori. Pe fundalul norilor negri de furtună arcul de război al lui Dumnezeu este transformat într-un curcubeu de razele îndurării şi harului Lui. Dumnezeu a făcut pace cu poporul legământului Său.

De asemenea în Ezechiel 1:28 curcubeul îndurării apare în jurul tronului gloriei şi judecăţii divine, în Apocalipsa 4:3; 10:1 Ioan are o vedenie similară cu cea a lui Ezechiel.

J.G.S.S.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: