CuşCUŞ.

1. Urmaş al lui Ham, tatăl vânătorului Nimrod (Geneza 10:6-8; 1 Cronici 1:8-10).

2. Regiune înconjurată de râul Ghihon (Geneza 2:13); probabil în Asia de V, fără nici o legătură cu 4 de mai jos; vezi E. A. Speiser în Festschrift Johannes Friedrich, 1959, p. 473-485.

3. Un om din seminţia lui Beniamin; câteva vorbe ale lui l-au făcut pe David să scrie un psalm (7) în care cere izbăvire şi dreptate.

4. Regiunea din S Egiptului, adică, Nubia sau N Sudanului, „Etiopia" din scrierile clasice (nu Abisinia modernă). Numele Cuş, atât în ebr. cât şi în asir. derivă de la egip. Ks (forme mai vechi K’s, K’š), „Cuş". Iniţial a fost numele unui district situat undeva între a doua şi a treia cataractă a Nilului, în jurul anului 2000 î.Cr.; „Cuş" a devenit pentru egipteni un termen general desemnând Nubia, termen care a fost preluat de evrei, asirieni, şi de alţii  (G. Posener, în Kush 6, 1958, p. 39-68).

În 2 Cronici 21:16 arabii sunt „aproape" de etiopieni - adică, de cealaltă parte a Mării Roşii; în mileniul 1 î.Cr. *Siena sau Seveneh (în prezent Asuan) reprezenta graniţa dintre Egipt şi Etiopia (Ezechiel 29:10). Plasarea ţinutului Cuş/Etiopia undeva departe ne permite să înţelegem mai bine Psalmul 68:31; 87:4 Ezechiel 29:10; Ţefania 2:12; 3:10; şi poate Amos 9:7; a fost la graniţa Imperiului Persan vast al lui Ahasveroş (Xerxes) (Estera 1:1; 8:9 şi texte din vremea lui Xerxes). Trupe etiopiene au făcut parte din armata lui *Şişac care a lupta împotriva lui Roboam (2 Cronici 12:3) şi din armata lui *Zerah care a luptat împotriva lui Asa (2 Cronici 14:9, 12-13; 16:8). Mai târziu, în timpul lui Isaia (11:11; 18:1 ş.urm. (înaintea Egiptului, 19:1 ş.urm.); 20:3-5; şi 43:3; 45:14), Egiptul şi Etiopia sunt strâns legate - deoarece în timpul vieţii lui Isaia Dinastia a 25-a „Etiopiană" a domnit peste amândouă ţările; vezi regele *Tirhaca, Isaia 37:9 (= 2 Împăraţi 19:9), cf. 36:6, etc. Naum 3:9 reflectă de asemenea această situaţie. Mai târziu însă, după anul 660 î.Cr., soarta (şi tronul) Egiptului şi Etiopiei s-a separat din nou, iar Ezechiel (30:4-5, 9) spune că soarta iminentă a Egiptului este un avertisment pentru Etiopia; în Ieremia 46:9, de asemenea, etiopienii sunt doar mercenari în armata egipteană, ca în zilele lui Şişac. „Topazul" a provenit din această ţară (Iov. 28:19) ai cărei locuitori aveau pielea neagră care nu putea fi schimbată (Ieremia 13:23); de aici au venit Ebed-Melec la curtea ţării lui Iuda (Ieremia 38:7 ş.urm.; 39:15 ş.urm.) şi ministrul reginei Candace (Faptele Apostolilor 8:27). Alergătorul care i-a dus lui David vestea morţii lui Absalom a fost „cuşit" (2 Samuel 18:21, 23, 31-32). Etiopia apare în profeţii în Ezechiel 38:5 şi Daniel 11:43. Pentru Numeri 12:1, vezi *FEMEIE ETIOPIANĂ.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: