En-DorEN-DOR. Localitatea modernă *En-dur, la 6 km S de Mt. Tabor. Localitatea a fost dată lui Manase, dar nu a fost cucerită din mâinile canaaniţilor (Iosua 17:11-12). Vrăjitoarea de la En-Dor, la care a mers Saul înainte de ultima sa luptă (1 Samuel 28:7), era, probabil dintre aceşti canaaniţi, deoarece evreii încercaseră să elimine asemenea practici (1 Samuel 28:3).

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: