fructFRUCT. Există mai multe cuvinte în ebr. şi gr. folosite cu acest sens în mod alternativ: ebr. ’eb, „înmugurit" (Cântarea Cântărilor 6:11; Daniel 4:12, 14, 21); yebul, „creştere" (Deuteronom 11:17; Habacuc 3:17; Hagai 1:10); tenuba, „creştere" (Judecători 9:11; Isaia 27:6; Plângerile 4:9); yeled, „copil" (Exod 21:22); lehem, „pâine, mâncare" (Ieremia 11:19); nib, „rostire" (Isaia 57:19; Maleahi 1:12); ma’akal „a mânca" (Neemia 9:25); mele’a, „plinătate" (Deuteronom 22:9; de asemenea, „fructe coapte" în Exod 22:29); peri, „fruct" (107 ori); tebu’a, „ceva care vine" (13 ori); koah, „tărie" (Iov 31:39); gr. gennema, „produse agricole, verdeţuri, fructe" (Matei 26:29; Marcu 14:25; Luca 12:18; 22:18; 2 Corinteni 9:10); karpos, „fruct, rod" (64 ori; akarpos, „fără rod", în Iuda 12); opora, „fruct copt sau deplin" (Apocalipsa 18:14).

a. Folosirea în sens literal

Legea lui Moise a decretat că pomii care aduc roade trebuie priviţi ca necuraţi timp de 3 ani după sădire, în anul al 4-lea urmează să fie închinaţi Domnului şi abia din anul al cincilea puteau oamenii să mănânce din ei. Aceasta proteja pomii de culegere prematură, îi dădea lui Dumnezeu locul cuvenit şi poate comemora intrarea păcatului prin fructul oprit şi impunea disciplina de sine. Pomii fructiferi erau preţuiţi atât de mult încât se făceau eforturi speciale pentru a-i proteja timp de sute de ani, chiar şi în vremuri de război (cf. Deuteronom 20:19-20). Vezi *AGRICULTURĂ, *SMOCHIN, *MÂNCARE, *VIE, *POMI.

Uneori copiii sunt numiţi rodul trupului sau al pântecelui (Deuteronom 28:4; Psalmul 127:3).

b. Folosirea în sens metaforic

Termenul a inspirat o serie de sensuri metaforice, în expresii cum sunt roada Duhului (Galateni 5:22); roadă pentru Dumnezeu (Romani 7:4) şi pentru moarte (Romani 7:5; cf. Iacov 1:15); roadă buzelor (adică vorbirea, Isaia 57:19; Evrei 13:15); roadă pentru sfinţenie şi viaţă (Romani 6:22); roadă răutăţii (Matei 7:16) şi a egocentrismului (Osea 10:1; cf. Zaharia 7:5-6); roadă la timp (adică, adevărată prosperitate, Psalmul 1:3; Ieremia 17:8); roada Evangheliei (Romani 1:13; Coloseni 1:6); roada neprihănirii (Filipeni 1:11; Iacov 3:18); roade care dovedesc pocăinţă (Matei 3:8; cf. Amos 6:12). Lucrările neroditoare ale întunericului sunt prezentate în contrast cu roadă luminii (Efeseni 5:9-11).

„Pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod" (Apocalipsa 22:2) este privit de unii ca „un sacrament al legământului faptelor şi analog cu pâinea şi vinul folosit de Melhisedec (Geneza 14:18) şi cu "Eucharistul creştin (Matei 26:29) în legământul harului" (Baker‘s Dictionary of Theology, 1960, p. 231). Este mai probabil un simbol al vieţii din belşug (Ioan 10:10).

BIBLIOGRAFIE
A. Goor şi M. Nurock, The Fruits of the Holy Land, 1968; D. Zohary şi P. Spiegel-Roy, Beginnings of fruit growing in the Old World, 1975, p. 319-327; R. Hensel, NIDNTT 1, p. 721-723.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: