fulgerFULGER.

1. Fulgerul care însoţeşte *tunetul este un fenomen bine-cunoscut în Palestina, în special în sezonul rece, atingând maximul în noiembrie sau decembrie. Cuvântul este tradus uneori „sclipire" „scânteie" sau „sclipitor" (Deuteronom 32:41; Iov. 20:25; Ezechiel 21:15; Naum 3:3; Habacuc 3:11). Comparaţia cu fulgerul este folosită pentru a descrie strălucirea înfăţişării (Daniel 10:6; Matei 28:3) sau a veşmintelor (Luca 24:4). În unele pasaje cuvântul „foc" se referă la fulger (de ex. Exod 9:23; 1 Împăraţi 18:38; 2 Împăraţi 1:10,12,14; 1 Cronici 21:26; Iov 1:16; Psalmul 148:8). Fulgerul este descris poetic de furtuni (2 Samuel 22:15; Psalmul 18:14; 97:4; 135:7; Ieremia 10:13; 51:16).

2. Fulgerul este asociat cu teofaniile cum este cea de la Sinai (Exod 19:16; 20:18), în vedenia lui Ezechiel (Ezechiel 1:13-14) şi de câteva ori în Apocalipsa (Apocalipsa 4:5; 8:5; 11:19; 16:18). Fulgerul este considerat un instrument al judecăţii lui Dumnezeu (Psalmul 144:6; Zaharia 9:14; Luca 10:18).

J.M.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: