Gabriel (Gavril)GABRIEL, GAVRIL. (ebr. Gabri’el, „om al lui Dumnezeu" sau „tăria lui Dumnezeu"). Unul dintre cei doi îngeri al căror nume ne este dat în Biblie: celălalt este *Mihail. Gavril a fost trimis ca să interpreteze vedenia lui Daniel (Daniel 8:16) şi ca să-i dea profeţia cu cele 70 de săptămâni (Daniel 9:21). Unii comentatori îl identifică cu Gavril pe îngerul din Daniel 10:5 ş.urm.

În literatura ebraică intertestamentală, Gavril este unul dintre arhangheli, „îngerii prezenţei", care stau înaintea tronului lui Dumnezeu lăudându-L şi mijlocind pentru oameni (Tobit 12:15; Jubileele 2:2; 1QH 6:13; 1QSb 4; Testamentul lui Levi 3:5, 7; cf. Luca 1:19; Apocalipsa 8:2). El este menţionat fie ca unul dintre patru arhangheli, alături de Mihail, Sariel (sau Uriel) şi Rafael (1 Enoh 9:1; 1 QH 9:15 ş.urm.; cf. 1 Enoh 40:6; 54:6; Oracolele Sibiline 2:215 (unele MS.); Numeri Rabbah 2:10), sau unul dintre şapte arhangheli, alături de Uriel, Rafael, Raguel, Mihail, Sariel (sau Saraqael) şi Remiel (1 Enoh 20). Responsabilitatea specială a lui Gavril este paradisul (1 Enoh 20:7). El a nimicit pe uriaşii dinainte de potop (1 Enoh 10:9). Împreună cu ceilalţi arhangheli el va judeca la judecata de pe urmă (1 Enoh 90:21 ş.urm.; cf. 54:6; Oracolele Sibiline 2:214-219; 1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 8:2). Targumurile şi scrierile rabinice identifică adesea îngeri anonimi din VT cu Gavril sau Mihail.

În NT, Gavril a fost trimis la Zaharia ca să anunţe naşterea lui Ioan Botezătorul (Luca 1:11-20) şi la Maria, ca să anunţe naşterea lui Isus (Luca 1:26-38). Felul în care se descrie pe sine: „Eu sunt Gavril, care stau înaintea (în prezenţa) lui Dumnezeu" (Luca 1:19) îl identifică drept unul dintre arhangheli (cf. Tobit 12:15).

R.J.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: