GaiusGAIUS. Un prenume latin, folosit de mai multe ori în NT.

1. Un macedonean care a participat la revolta din Efes (Faptele Apostolilor 19:29; *ARISTARH).

2. Un însoţitor al lui Pavel la Ierusalim, membru al grupului care l-a însoţit pe apostol la Troa (Faptele Apostolilor 20:4 ş.urm.), poate un delegat oficial al bisericii sale din Derbe, potrivit versiunilor obişnuite. Totuşi, este interesant să urmărim Textul Apusean, care menţionează „Douberus" (un oraş macedonean) şi este posibil să ataşăm termenul „din Derbe" lui Timotei (iar în acest caz Gaius ar fi din Tesalonic). În ambele cazuri ar fi macedonean şi ar putea fi identic cu 1. Această idee este imposibil de dovedit: s-ar putea ca Luca să fi intercalat doi galateni (Timotei reprezenta Listra) între doi tesaloniceni şi doi asiatici.

3. Un corintean, botezat de Pavel (1 Corinteni 1:14). Biserica se întrunea în casa lui şi Pavel a locuit la el în timpul celei de-a treia vizite la Corint (Romani 16:23). O sugestie a lui Ramsay care a căpătat din nou atenţie susţine că Gaius a fost prenumele lui Titus *Iustus (Faptele Apostolilor 18:7). Origen (în comentariul despre Romani 16) se referă la o tradiţie potrivit căreia Gaius a devenit primul episcop al Tesalonicului.

4. Adresantul scrisorii 3 Ioan: Bătrânul îl laudă pentru purtarea lui neprihănită şi pentru ospitalitatea lui (pe care o vrea înnoită) şi speră să-l vadă curând. J. Chapman (JTS 5, 1904, p. 366 ş.urm.) încearcă să-l identifice cu oricare dintre persoanele menţionate mai sus, în special cu 1. şi 3., dar reconstituirile lui sunt foarte speculative. Numele era foarte obişnuit; cele patru referiri s-ar putea foarte bine să reprezinte patru persoane diferite.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: