GalatiaGALATIA.

1. Regatul etnic antic al Galatiei era situat în partea de N a marelui podiş interior al Asiei Mici şi includea o parte mare a văii râului Halys. O explozie de populaţie în Europa centrală a dus la o migrare a galilor în această zonă în timpul secolului al 3-lea î.Cr. Deşi nu au constituit niciodată majoritatea, galii au obţinut stăpânirea şi au domnit peste mai multe triburi de frigieni şi capadodeni. În cele din urmă galii s-au împărţit în trei triburi, fiecare locuind într-o zonă separată: trokmii s-au aşezat în partea de E care se învecina cu Capadocia şi Pont, având drept capitală oraşul Tavium; tolistobogii au locuit în partea de V, învecinată cu Frigia şi Bitinia, având ca oraş principal Pessinus; tektosagii s-au aşezat în zona centrală şi au avut ca oraş principal Ancyra.

2. Provincia romană Galatia. În anul 64 î.Cr. Galatia a devenit stat vasal al Romei şi după moartea lui Amyntas, ultimul ei rege, a primit statut deplin de provincie romană (25 î.Cr.) . Noua provincie Galatia a inclus nu numai vechiul teritoriu etnic ci şi părţi din Pont, Frigia, Licaonia, Pisidia, Paflagonia şi Isauria. În provincia Galatia se aflau oraşele pe care le-a evanghelizat apostolul Pavel în prima sa călătorie misionară, adică, Antiohia, Iconia, Listra şi Derbe (Faptele Apostolilor 13-14). Ultimele două cetăţi erau colonii romane, iar primele două fuseseră romanizate de împăratul Claudius. Un număr mare de romani, greci şi evrei au fost atraşi în aceste centre populate datorită poziţiei lor geografice strategice.

O problemă deosebit de dificilă rezultă din folosirea de către Pavel a cuvântului „Galatia" în Epistola către galateni (1:2). Oare foloseşte Pavel termenul în sensul geografic, adică, pentru a indica regatul antic etnic al Galatiei, sau îl foloseşte în sensul politic, pentru a indica provincia romană cu acelaşi nume? Cercetătorii NT sunt împărţiţi aproape în mod egal în răspunsul la această întrebare (*CRONOLOGIA NOULUI TESTAMENT).

Din relatarea din Faptele Apostolilor 13-14 este clar că Pavel a vizitat partea de S a Galatiei şi a înfiinţat biserici acolo. A făcut el misiune şi în partea de N a Galatiei? Există două texte care au fost folosite pentru a sugera o asemenea misiune. Primul dintre ele (Faptele Apostolilor 16:6) afirmă: „Au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei". Cei care propun teoria Galatiei de N interpretează „Frigia" ca fiind teritoriul în care erau situate Antiohia şi Iconia, în timp ce „Galatia" se referă la zona geografică sau la regatul etnic cu acelaşi nume. Ramsay, însă, consideră că expresia ten Phrygian kai Galatiken choran este un termen compus care descrie o singură zonă - regiunea frigiano-galatică. Cuvântul chora, „teritoriu" a fost cuvântul oficial folosit pentru a descrie una dintre aşa numitele regiones în care erau împărţite provinciile romane. O parte a vechiului regat al Frigiei făcea parte din provincia romană Galatia iar o altă parte era inclusă în provincia Asia. Astfel, Faptele Apostolilor 16:6 se referă la părţile din Frigia care au fost integrate în provincia romană Galatia. Această interpretare este sprijinită de afirmaţia care urmează în relatarea din Faptele Apostolilor: „Au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia". Se pare că intenţia grupului misionar a fost să meargă direct spre V din Antiohia Pisidiei, intrând în provincia Asia. În schimb, ei au mers spre N, către Bitinia, traversând numai o partea Asiei.

Celălalt pasaj este Faptele Apostolilor 18:23. Aici ordinea cuvintelor este inversată: „A plecat şi a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei şi al Frigiei, întărind pe toţi ucenicii". „Ţinutul Galatiei" probabil că este aici „Licaonia galatică numită astfel pentru a o deosebi de Licaonia răsăriteană care nu se afla în provincia Galatia, ci în teritoriul regelui Antiochus" (F. F. Bruce, The Book of Acts, 1954, p. 380). Prin urmare, „Frigia" probabil ca includea Frigia galatică şi cea asiatică, întrucât în această împrejurare nu a existat nici o interdicţie care să-l împiedice pe Pavel să predice Cuvântul în Asia. În nici unul dintre aceste pasaje din Faptele Apostolilor nu pare să existe vreun motiv puternic pentru a crede că termenul „Galatia" se referă la Galatia de N. Este puţin probabil ca Pavel să fi vizitat regatul vechi de la N şi este şi mai puţin probabil ca el să fi desfăşurat acolo o misiune extensivă. *GALATENI, IV.)

Termenul „Galatia" mai apare de trei ori în NT. 2 Timotei 4:10 (care are ca variantă şi „Galia") şi 1 Petru 1:1 se referă aproape cu certitudine la provincia romană, în timp ce alegerea pentru 1 Corinteni 16:1, „bisericile Galatiei", depinde de punctul de vedere adoptat cu privire la pasajele discutate mai sus.

BIBLIOGRAFIE
W. M. Ramsay, An Historical Commentary on St. Paul’s Epistle to the Galatians, 1899, pass; SPT, p. 89-151, 178-193; The Church in the Roman Empire, 1894, p. 74-111; HDB; HDAC; IDB; K. Lake, BC, 5, 1933, p. 231 ş.urm.; G. H. C. Macgregor, IB, 9, 1954, p. 213 ş.urm., 247, 252; R. T. Stamm, IB, 10, 1953, p. 435 ş.urm.

W.W.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: