GherarGHERAR. (ebr. gerar, „cerc"). O cetate antică la S de Gaza (Geneza 10:19), la poalele munţilor din Iudea. Atât Avraam (Geneza 20-21) cât şi Isaac (Geneza 26) au locuit aici, au săpat fântâni şi au avut relaţii cordiale cu regele ei, Abimelec, deşi Isaac s-a certat cu el la un moment dat. Cetatea se afla „în ţara *filistenilor" (’eres pelistim, Geneza 21:32,34; vezi de asemenea 26:1, 8) şi aici nu este vorba neapărat de un anacronism în descrierea ei. În prima parte a secolului al 9-lea î.Cr. a fost scena unei mari victorii a lui Asa, regele lui Iuda, asupra armatei etiopiene invadatoare condusă de Zerah (2 Cronici 14:13-14).

Locul cetăţii Gherar a fost identificat de W. M. Flinders Petrie cu Tell Jemmeh, dar în urma unor cercetări întreprinse de D. Alon, Tell Abu Hureira, o movilă la 18 km SE de Gaza, în Wadi Es-Sari’ah a fost propus ca un loc mai probabil. Întrucât nu au fost găsite în apropiere rămăşiţe mai vechi decât Epoca Fierului, s-a crezut până recent că aceasta este un deal natural, dar cercetările lui Alon au arătat că a fost locuit încă din vremuri calcolitice şi a continuat să fie locuit în toate perioadele Epocii Bronzului şi a Fierului. Dovezile aduse de cioburile ceramice arată că cetatea a prosperat în perioada Epocii Medii a Bronzului, perioada patriarhilor.

BIBLIOGRAFIE
Y. Aharoni, „The Land of Gerar", IEJ 6, 1956, p. 26-32; cf. F. M. Cross Jr. şi G. E. Wright, JBL 75, 1956, p. 212- 213; W. F. Albright, BASOR 163, 1961, p. 48.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: