GozanGOZAN este identificat cu localitatea Guzana din antichitate, în prezent Tell Halaf, pe cursul superior al râului Habur. Israeliţii din Samaria au fost deportaţi aici în anul 722 î.Cr. (2 Împăraţi 17:6; 18:11). Sanherib, în scrisoarea sa către Ezechia (2 Împăraţi 19:12 = Isaia 37:12), se referă la pedeapsa nemiloasă dată acestei capitale provinciale asiriene când s-a răsculat în anul 759 î.Cr. Excavaţii făcute în 1899, 1911-13 şi 1927 (M. von Oppenheim, Tell Halaf, 1933) au scos la lumină tăbliţe din secolele al 8-lea şi al 7-lea î.Cr. în care pot fi întâlnite nume semitice care atestă, sau explică, prezenta exilaţilor din Israel (AfO Beiheft 6).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: