HananeelHANANEEL. În Neemia 3:1, un turn din *Ierusalim, situat între Poarta Oilor şi Poarta Peştilor, la colţul de NE al cetăţii. Este asociat îndeaproape cu Turnul *Meah (Turnul celor o sută) şi unii cercetători consideră că este vorba de acelaşi turn sau cel puţin că ambele fac parte din aceeaşi fortăreaţă. Numele ebr. este hanan ’el şi înseamnă „Dumnezeu este îndurător". Textul din Targum din Zaharia 14:10 pare să plaseze turnul în partea de V a cetăţii, identificându-l cu Hippicus de mai târziu; această identificare nu poate fi corectă.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: