HananiaHANANIA (ebr. „Iahve a fost îndurător"). Un nume ebr. care apare frecvent în VT şi apare şi mai târziu în forma greacă *Anania.

1. Un profet de cult, fiul lui Azur, pe care Ieremia l-a demascat (Ieremia 28) pentru că declarase public în Templu, în contradicţie cu profeţia lui Ieremia despre cei 70 de ani de robie (25:12), că în decurs de 2 ani prada luată de Nebucadneţar de la Ierusalim avea să fie restaurată, că prizonierii aveau să se întoarcă şi căputerea Babilonului avea să fie zdrobită. El a întărit cuvintele sale prin acţiunea simbolică de a lua de pe gâtul lui Ieremia jugul purtat ca un simbol al politicii lui Ieremia de supunere faţă de Babilon (27:2-3, 12) şi prin zdrobirea jugului. Denunţul lui Ieremia: „Iahve (Domnul) nu te-a trimis" (28:15) s-a dovedit adevărată prin faptul că Hanania a murit la 2 luni după aceasta.

2. Tatăl unui prinţ supus lui Ioiachim, regele lui Iuda (Ieremia 36:12).

3. Bunicul lui Ireia, ofiţerul din gardă care l-a arestat pe Ieremia ca trădător (Ieremia 37:13).

4. Unul dintre tovarăşii de prizonierat ai lui Daniel, al cărui nume a fost schimbat în Şedrac (Daniel 1:6-7, 11, 19).

5. Fiul lui Zorobabel (1 Cronici 3:19, 21).

6. Un om din Beniamin (1 Cronici 8:24).

7. Liderul unui grup de muzicanţi pregătiţi de David pentru slujirea de la Templu (1 Cronici 25:4,23).

8. Un căpitan din armata lui Ozia (2 Cronici 26:11).

9. Comandantul unei citadele căruia Neemia i-a încredinţat paza Ierusalimului (Neemia 7:2).

10. Diferite persoane din listele din Ezra şi Neemia (Ezra 10:28; Neemia 3:8, 30; 10:23; 12:12, 41).

J.B.Tr.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: