HanesHANES. Localitate identificată adesea cu egip. H(wt-nni)-nsw, gr.-lat. Heracleopolis magna, iar în zilele noastre cu Ihnâsyeh el-Medîneh sau Ahnâs, la vreo 80 km S de Cairo, o cetate importantă în Egiptul de Mijloc. Totuşi, această identificare nu se potriveşte cu Isaia 30:4 unde apar două propoziţii paralele: „Voivozii (funcţionarii oficiali) lui au şi ajuns la Ţoan şi trimişii lui au şi atins Hanesul". *Ţoan este Tanis , în NE Deltei, reşedinţa faraonilor din Dinastia a 22-a şi a 23-a, precum şi un avanpost al Dinastiei etiopiene a 25-a, cartierul general pentru probleme asiatice. Prin urmare, paralelismul din acest verset pare să implice că Hanes era strâns legat de Tanis  şi de E Deltei, şi nu cu Heracleopolis din Egiptul de Sus, care era îndepărtat şi irelevant.

Sunt posibile două soluţii. W. Spielberg, Aegyptologische Randglossen zum Alten Testament, 1904, p. 36-38, a postulat un „Heracleopolis parva" în E Deltei, bazându-şi argumentul pe faptul că Herodotmenţionează acolo o provincie şi o cetate numită Anysis (2. 166,137); această localitate ar fi egip. H(wt-nni-)nsw din Egiptul de Jos, ebr. Hanes şi asir. Hininsi. Vezi Caminos, JEA 50, 1964, p. 94. De asemenea, Hanes ar putea fi transcrierea ebr. a cuvântului egip. h(wt)-nsw, „vila regelui", care putea fi numele palatului lui faraon din Ţoan/Tanis . Ambele interpretări sunt plauzibile; niciuna dintre ele nu este dovedită. Unii susţin că (voivozii, trimişii) „săi", în Isaia 30:4, se referă la regele lui Iuda; dar antecedentul natural din v. 3 este faraon. Prin urmare; aşa cum susţine E. Naville, Ahnas el Medineh, 1894, p. 3, aceştia sunt funcţionarii oficiali ai lui faraon de la Ţoan şi trimişii săi care au venit să ducă tratative cu emisarii evrei, fie la Hanes, ca un avanpost pentru Ţoan (Naville, Spiegelberg), fie că au fost chemaţi la „Ha-nesu", palatul regelui, în Ţoan.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: