martor, mărturieMARTOR, MĂRTURIE. În VE „a fi martor", „a depune mărturie", un „martor", „a mărturisi", „mărturie" (cu câteva traduceri suplimentare mai puţin importante) reprezintă o traducere arbitrară şi nu întotdeauna consecventă a următoarelor cuvinte în gr. şi ebr. În VT: ’ana (lit. „a răspunde"), ‘ud (verb), ’ed, ’eda, ‘edut, te’uda; în NT: martyreo (verb) şi compuşii lui martys, martyria, martyrion.

’ed şi sinonimul lui ‘eda care este foarte rar, se referă întotdeauna la persoana sau la lucrul care depune mărturie. Exemple de lucruri care stau ca mărturie pot fi găsite în următoarele pasaje: Geneza 31:48, 52; Iosua 22:27-28, 34; 24:27; Isaia 19:20. Echivalentul NT, martys, este folosit numai cu privire la persoane. Nu există nici un exemplu în care acest cuvânt să se refere la un lucru care stă ca mărturie.

Ebraica, o limbă care evită ideile abstracte, vorbeşte rareori despre o mărturie în sensul unei dovezi care este prezentată. În cele trei cazuri în care face totuşi lucrul acesta (Rut 4:7; Isaia 8:16, 20), este folosit termenul te’uda. În gr. conceptul este folosit frecvent, dar greaca face deosebire între martyria, acţiunea de a mărturisi sau de-a face depoziţie, şi martyrion, lucrul care poate sluji ca o mărturie sau o dovadă, sau faptul stabilit prin dovezi.

‘edut, tradus întotdeauna prin „depoziţie", cu excepţia versiunii VA care la Numeri 17:7-8; 18:2; 2 Cronici 24:6 conţine „mărturie", şi-a pierdut semnificaţia juridică şi este un termen consacrat religios (*LEGĂMÂNT), tradus de KB prin „semn de avertisment, aducere aminte, sfat". Exemplul de frunte a lui ‘edut sunt tablele cu cele Zece porunci (Exod 16:34; 25:16, 21, etc.). De aceea chivotul în care au fost aşezate aceste tăbliţe era „chivotul mărturiei" (Exod 25:22, etc.), cortul care le sălăşluia era „cortul mărturiei" (Numeri 17:7) şi perdeaua care despărţea Locul prea sfânt era numită „perdeaua mărturiei" (Levitic 24:3). Termenul este folosit cu un sens mai larg şi se referă frecvent la lege ca un întreg; de ex. Psalm 78:5; 119:2. Semnificaţia acestui cuvânt în 2 Împăraţi 11:12 este îndoielnică (vezi ICC, loc.ad.).

Este foarte dificil să găsim o justificare pentru traducerea „martyr" pe care o găsim în VA la Faptele Apostolilor 22:20; Apocalipsa 2:13; 17:6 (la ultimul pasaj şi în VR şi VSR), cu toate că martys a dobândit destul de repede această semnificaţie; vezi Arndt, p. 495b.

BIBLIOGRAFIE
L. Coenen, A.A. Trites, în NIDNTT 3, p. 1038-1051; A.A. Trites, The New Testament Concept of Witness, 1977; H. Strathmann, TDNT 4, p. 474-514.

H.L.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: