Masa (2)MASA (2). Conform celor scrise în Deuteronom 6:16 şi 9:22, acesta este un loc în pustie, unde Israel L-a pus pe Dumnezeu la încercare: Masa (de la nissa, „a încerca") înseamnă „încercare". În Exod 17:7, numele este cuplat cu Meriba (= „ceartă, plângere", de la rib = „a se lupta, a se plânge"), într-o relatare care provine din sursele mai vechi ale Pentateuhului. Aceste surse ni-i prezintă pe israeliţi protestând din pricina lipsei de apă de la Refidim, un loc aproape de Mt. Horeb (v. 6). Aceste două nume apar din nou împreună în Psalmul 95:8, ca o avertizare pentru generaţiile de mai târziu care ar putea învăţa din acest episod.

Numele Meriba mai apare (fără Masa) în legătură cu *Cadeş, ambele localităţi făcând parte dintr-o listă a hotarelor (Ezechiel 47:19) şi ca locul unde a avut un episod similar (care provine în principal din P), a cărui rezultat a fost că atât lui Moise cât şi lui Aaron nu li s-a permis privilegiul să intre în ţara făgăduinţei (Numeri 20:1-13 (cf. v. 24); 27:14; Deuteronom 32:51; Psalmul 106:32).

Ambele naraţiuni sunt etiologice, adică implică faptul că numele acestor locuri le-au fost date ca urmare a evenimentelor din zilele lui Moise. Dar datorită conotaţiei juridice a verbului rib, s-a sugerat deseori că Meriba a fost înainte de toate un loc unde erau soluţionate disputele legale (cf. En-Mişpat, „fântâna judecăţii", un alt nume pentru Cadeş (Geneza 14:7). Aceasta poate fi numai o ipoteză, dar mai sunt şi alte motive care ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva explicarea directă a numelor este corectă din punct de vedere istoric.

Deseori s-a încercat să se facă deosebire între un eveniment care a avut loc la Masa şi un alt eveniment separat care a avut loc la Meriba, ambele fiind prezentate în Exod 17:1-7; dar cu toate că există într-o anumită măsură o repetiţie neaşteptată (v. 2-3), aceasta nu este suficientă pentru a justifica existenţa a două evenimente separate care derivă din surse diferite. Acelaşi lucru se poate spune despre Numeri 20:1-13. Este mult mai posibil ca în ambele cazuri relatarea originală să fi fost amplificată de un autor dintr-o perioadă mai târzie. În Exod 17:1-7, aluzia la Meriba (şi poate chiar la Masa) în v. 2 şi 7, se poate datora acestei amplificări.

Este puţin probabil ca Deuteronom 33:8 şi Psalmul 81:7, unde aceste nume apar din nou, să se refere la aceleaşi evenimente, pentru că aici nu există nici o umbră de critica la adresa lui Israel şi Dumnezeu este Cel care „încearcă", nu Israel. Tema aceasta a încercării lui Israel de către Dumnezeu apare de mai multe ori în Exod (15:25; 16:4; 20:20). Pare destul de posibil ca şi alte evenimente, menţionate poate în alte locuri din Biblie (Exod 32?), să fi fost vreodată legate de aceste locuri. Până astăzi nu s-a făcut o corelare pe deplin satisfăcătoare între diferite pasaje, şi s-ar putea ca problemele literare şi istorice să fie imposibil de a fi rezolvate. Pentru anumite sugestii ingenioase, deşi speculative, vezi H. Seebass, Mose und Aaron, 1962, p. 61 ş.urm.

BIBLIOGRAFIE
B.S. Childs, Exodus, 1974, p. 305-309.

G.I.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: