Masa (1)MASA (1). Conform celor relatate în Geneza 25:14 şi 1 Cronici 1:30, Masa este cel de-al şaptelea dintre cei 12 voievozi ai lui Ismael şi se pare că s-a stabilit în partea de N a Arabiei. Poate că acest trib trebuie identificat cu Masia care împreună cu Tema a plătit bir lui Tiglat-Pileser III (ANET; p. 283) şi împreună cu aşezarea Masanoi, localizată de Ptolomeu (5. 9, 12) la NE de Duma. Poate că Meşec din Psalmul 120:5 ar trebui să fie corectat în Masa, care este o paralelă mai apropiată a lui Chedar. În Proverbe 30:1 şi 31:1, hammasa’ („prorocia" în VA) poate fi considerată un nume propriu. Dacă Agur şi *Lemuel sunt urmaşi de a lui Masa, atunci colecţiile lor de proverbe sunt exemple ale caracterului internaţional al literaturii de înţelepciune ebraice, care ocazional a fost adoptată şi adaptată de israeliţi, ca să se conformeze credinţei lor istorice.

D.A.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: