Merodac-BaladanMERODAC-BALADAN. Cunoscut din textele cuneiforme ca fiind numele lui Marduk apla-iddina II, împăratul Babilonului care a trimis o solie la Ezechia (Isaia 39:1). Scrierile ebraice ale numelui conţin numai consoanele, conform metodelor de transcriere folosite în secolele al VIII-lea şi al VII-lea î.Cr. (mrdkbldn; 2 Împăraţi 20:12, Berodach Baladan, are o variantă fonetică), vocalele fiind adăugate de versiunile de mai târziu. Este posibil ca tatăl lui, care nu este menţionat în sursele cuneiforme, să se fi numit Bel-iddin, având aceleaşi consoane ca şi Baladan (bldn), la transcrierea numelui în ebr. (Isaia 39:1). Vezi TynB 22, 1971, p. 125-126.

El a fost un conducător al districtului Bit-Yakin, la N de Golful Persic, şi a pretins că este urmaş al lui Eriba-Marduk, împărat al Babilonului între 782-762 î.Cr. Când Tiglat-Pileser III a intrat în Babilon în 731 î.Cr., Merodac-Baladan i-a adus daruri la Sapia şi i-a sprijinit pe asirieni împotriva unui şeic răzvrătit pe nume Ukin-zer (Jraq 17, 1953, p. 44-50). O dată cu succesiunea la tron a lui Sargon în 721 î.Cr., Merodac-Baladan a intrat în Babilon şi a pretins tronul. Asirienii au reacţionat şi au atacat în anul următor pe aliaţii elamiţi ai Babilonului.

Rezultatul bătăliei este necunoscut, se ştie însă că Merodac-Baladan a rămas pe tron până în 710 î.Cr., când Sargon, după ce i-a neutralizat pe elamiţi, a intrat în Babilon fără a i se opune rezistenţă. Când asirienii s-au deplasat spre S În Bit-Yakin, Merodac-Baladan a fost menţinut ca un conducător local şi, în toată perioada cât a mai domnit, nu i s-a opus pe faţă celui care îi era acum stâpân.

La moartea lui Sargon, însă, în 705 î.Cr., Merodac-Baladan a început să facă demersuri pentru obţinerea independenţei faţă de Asiria. Probabil că acesta a fost momentul când a trimis acea solie la Ezechia, căreia i s-au arătat bogăţiile lui Iuda (2 Împăraţi 20:12-19; Isaia 39), cu scopul de a încuraja acţiunile împotriva Asiriei din partea de V. Pe lângă faptul că împotrivirea lui Isaia a zădărnicit planul acesta al lui Merodac-Baladan, babilonienii înşişi i-au luat-o înainte, numindu-l ca şi împărat pe Marduk-zakir-sum, în 704 î.Cr. El l-a destituit pe împăratul de curând întronat în Babilon şi a condus poporul din prietenosul oraş învecinat, Borsippa. În ciuda ajutorului primit de la armatele elamite, conduse de Imbappa şi trimise de Sutur-Nahundu, Sanherib i-a înfrânt pe rebeli în bătălia de la Cuta şi Chiş şi au intrat în Babilon, unde l-a aşezat pe tron pe Bel-ibni. Bit-Yakin a fost singurul oraş prădat, iar Merodac-Baladan a fugit spre SV în Elam, unde ulterior a şi murit.

BIBLIOGRAFIE
J.A. Brinkman, „Merodac-Baladan II", în Studies presented to A.L. Oppenheim, 1964, p. 6-53.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: