Meronot, meronotiţiiMERONOT, MERONOTIŢII. Iehdia (1 Cronici 27:30) şi Iadon (Neemia 3:7) au fost meroniţi. Neemia 3:7 pare să ne sugereze că Meronotul a fost aproape de Gabaon şi de Miţpa, dar nu este clar dacă în acest verset este într-adevăr vorba despre Miţpa (GTT, p. 387). Ca şi alţii dinaintea lui, Grollenberg, în Atlas, consideră că această aşezare se afla pe vatra oraşului Beituniyeh din zilele noastre, la NV de Gabaon.

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: