MicmaşMICMAŞ. O cetate a lui Beniamin, la E de Betel şi la 12 km N de Ierusalim, la 600 m deasupra nivelului mării, aşezată în trecătoarea care face legătură între Betel şi Ierihon. În Gheba, chiar în S de această trecătoare, Ionatan a făcut o incursiune împotriva taberei filistenilor (1 Samuel 13:3) după care filistenii au adunat o oaste mare şi bine înarmată şi au ocupat Micmaşul, punându-i pe fugă pe evrei (13:5 ş.urm.). După aceea, oastea lui Saul a tăbărât la Gheba (sau Ghibea), avându-i pe filisteni de cealaltă parte a trecătorii (13:23).

Fără ca Saul să ştie, Ionatan şi purtătorul armelor lui au coborât din Gheba, au urcat pe versantul de S, i-au surprins pe filisteni şi au produs mare panică în tabăra adversă (pentru descrierea acestei isprave, vezi S.R. Driver, Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel, 1913, p. 106). Ajutat de prizonierii evrei care erau în mânile filistenilor, de refugiaţii de la înfrângerea precedentă şi de armata lui Saul, ei au pus pe fugă pe filisteni (1 Samuel 14:1 ş.urm.).

În descrierea lui profetică cu privire la atacul asupra Ierusalimului care avea să aibă loc, Isaia (10:24, 28) vorbeşte despre luarea Micmaşului de către asirieni. După perioada exilului, unii membrii ai comunităţii evreieşti au locuit la Micmaş (Ezra 2:27; Neemia 7:31; 11:31), iar mai târziu, Micmaşul a fost reşedinţa lui Ionatan Macabeul (1 Macabei 9:73).

În prezent aşezarea se numeşte Makhmâs, şi este un sat ruinat pe malul de N al unei văi seci cu numele de Suweinit.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: