miere, fagure de miereMIERE, FAGURE DE MIERE  (în ebr. debas, „miere", cuvântul obişnuit; nopet, „suc", „picătură"; ya ‘ar „fagure"; ya’rat had-debas, „fagure de miere"; sup debas, „o curgere de miere"; în gr. meli, „miere"; melission kerion, „fagure de miere"). A fost o *mâncare favorită în timpurile biblice (Proverbe 24:13; cf. Eclesiasticus 11:3), şi se găsea în crăpăturile stâncilor (Deuteronom 32:13; Psalmul 81:16); în copaci (1 Samuel 14:25-26, cu toate că textul ebr. este obscur aici); în pustia Iudeii (Matei 3:4; Marcu 1:6); şi în hoitul unor animale (Judecători 14:8).

Mierea a fost folosită la prepararea turtelor (Exod 16:31), şi se considera că are proprietăţi medicinale (Proverbe 16:24). Putea fi oferită ca un cadou (2 Samuel 17:29; 1 Împăraţi 14:3); era o resursă valoroasă (Ieremia 41:8) şi s-a găsit în cantităţi suficient de mari pentru a fi exportată (Ezechiel 27:17; dar unii sugerează că în acest verset şi în Geneza 43:11 se are în vedere mustul de struguri sau de curmale (în arab. dibs); cf. Josephus, BJ 4. 469). A fost interzis să fie adăugată ca ingredient în vreo jertfă adusă lui Iahve (Levitic 2:11) datorită predispoziţiei ei de a fermenta (la fel în Pliniu, AH 11.15), dar a fost inclusă în obiectele din care se dădea zeciuială şi în rândul primelor roade (2 Cronici 31:5), ceea ce din întâmplare ne sugerează creşterea albinelor domestice (*ANIMALE). Este posibil ca mai târziu apicultura să fi fost practicată şi de evrei.

Despre Canaan se spune că era ţara unde „curge lapte şi miere" (Exod 3:8, etc.; cf. ANET, p. 19-20), iar pentru o discuţie pe tema aceasta vezi nota lui T.K. Cheyne (EBi, 2104). Gosen este descris în mod similar (Numeri 16:13).

Mierea ca şi cel mai dulce lucru, a dat naştere multor aluzii figurative - de ex. Psalmul 19:9-10; Proverbe 5:3 (cf. Cântarea Cântărilor 4:11); Proverbe 24:13-14 (cf. Eclesiasticul 39:26); Ezechiel 3:2-3; Apocalipsa 10:9.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: