MihailMIHAIL (în ebr. „Cine este ca Dumnezeu?" - un sinonim al lui Micaia şi Mica). Este numele a 11 personaje din Biblie, dintre care numai unu se bucură de o atenţie mai deosebită, celelalte fiind amintite doar în trecere. Excepţia o face *îngerul Mihail, care în literatura pseudografică este privit ca patronul şi mijlocitorul lui Israel (1 Enoh 20:5; 89:76). În cartea lui Daniel, într-un sens mult mai restrâns, el este îngerul păzitor al iudeilor, care îi apără de pericolul puterii păgâne a Greciei şi a Persiei (12:1) şi este numit ca „una din căpeteniile cele mai de seamă" şi „voievodul vostru" (10:13, 21). În această capacitate, se potriveşte foarte bine afirmaţia (Iuda 9) că el a fost arhanghelul care „se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise", acel mare lider al poporului lui Dumnezeu căruia i-a vorbit un înger (probabil Mihail) pe Muntele Sinai (Faptele Apostolilor 7:38). Mihail mai apare în Apocalipsa 12:7, unde ni se spune că a făcut război în cer împotriva balaurului. Vezi R.H. Charles, Studies in the Apocalypse, 1913, p. 158-161.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: