MilcomMILCOM. Scris sub forma aceasta, cuvântul este o denaturare (sau o formă alternativă) a numelui unei zeităţi naţionale a *amoniţilor. Rădăcina de bază a cuvântului, mlk, ne dă posibilitatea să identificăm trei forme biblice ale aceluiaşi nume (milkom, malkam, molek). Despre Solomon se spune în 1 Împăraţi 11:5 că s-a căsătorit cu o crăiasă amonită şi s-a dus „după Milcom, urâciunea amoriţilor". Iosia a dărâmat înălţimile pe care le-a ridicat Solomon pentru acest zeu (1 Împăraţi 23:13).

În câteva pasaje din VT, însă, termenul molek poate să se refere la o jertfă, aşa cum este cazul în nişte inscripţii feniciene (punice) din Africa de N. Anumite pasaje din VT pot fi interpretate în sensul că oamenii şi-au trecut copiii prin foc, ca o jertfă (molek). Totuşi, în alte pasaje referinţa vizează o zeitate. (*MALCAM, *MOLEC.)

BIBLIOGRAFIE
W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel 1953, p. 162-164; D.R. Ap-Thomas în POTT, p. 271; R. de Vaux, Studies in Old Testament Sacrifice, 1964, p. 52-90; A.R.W. Green, The Role of Human Sacrifice in the Ancient Near East, 1976.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: