miniMINI. Un popor chemat de Ieremia, ca împreună cu Ararat şi Aşchenaz să pornească la război împotriva Babilonului (Ieremia 51:27). Miniţii, al căror teritoriu se întindea la SE de Lacul Urmia, sunt menţionaţi în mod frecvent în textele din sec. 9-7 î.Cr. Asirienii i-au dominat până în anul 673 î.Cr., când controlul asupra lor a fost preluat de mezi (v. 28). În lumina celor spuse de Ieremia, este interesant să observăm că în 616 î.Cr., miniţii au făcut o coaliţie cu asirienii, foştii lor duşmani, împotriva Babilonului (Cronica babiloniană). Probabil că au fost alături de Guri şi de alţi munteni la capturarea Babilonului în 539 î.Cr.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: