MoreMORE (în ebr. moreh, „învăţător", „ghicitor").

1. Numele unui loc de lângă Sihem, menţionat în Geneza 12:6, unde ‘elon moreh poate fi tradus prin „stejarii învăţătorului" (sau „terebinţii"). Deuteronom 11:30 se referă la „stejarii *More" din ţinutul lui Ghilgal (care este Ghilgalul din Sihem). Se spune că la sosirea lui din Haran în Canaan, Avram şi-a aşezat corturile acolo şi că acesta a fost locul unde Dumnezeu S-a descoperit lui Avraam, promiţându-i că va da ţara Canaan urmaşilor lui (*Mamre). Acest arbore poate fi unul şi acelaşi cu cel menţionat în Geneza 35:4, unde Iacov a ascuns dumnezeii străini, şi locul este menţionat de asemenea în întâmplarea cu Abimelec (Judecători 9:37).

2. Dealul More, la extremitatea de N al văii lui Izreel, la S de Mt. Tabor, la 2 km S de Nain şi la cca. 13 km NV de Mt. Ghilboa, este pe locul aşezării Jebel Dahi din zilele noastre; el apare în Judecători 7:1, unde, în confruntarea dintre Ghedeon şi madianiţi, madianiţii au tăbărât în vale lângă dealul More, la N de tabăra lui Ghedeon care era aşezată lângă izvorul Harod.

3. More are aproape sensul de termen consacrat în expresia proprie comunităţii de la Qumran moreh şedeq, tradusă în mod curent prin „învăţător al neprihănirii". Această expresie se referă la primul organizator al comunităţii de la Qumran şi posibil să se fi folosit pentru fiecare lider care a urmat după acesta. S-ar putea ca această expresie să fie o aluzie la Ioel 2:23, unde moreh lişedaqah este tradus prin „(El v-a dat) un învăţător al neprihănirii" în adnot. marg. din VA, sau la Osea 10:12, unde yoreh şedeq este tradus „(El vă v-a) învăţa neprihănirea", în adnot. marg. din VR, ca şi cum învăţătorul de la Qumran ar fi fost primit ca o împlinire a acestor promisiuni. Cf. F.F. Bruce, The Teacher of Righteousness in the Qumran Texte, 1957; J. Weingreen, From Bible to Mishna, 1976, p. 100 ş.urm.

R.A.H.G.
F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: