Moreşet-GatMOREŞET-GAT. Oraşul natal al prorocului Mica (Mica 1:1; Ieremia 26:18) lângă teritoriul filistean Gat (Mica 1:14); probabil că aşezarea Tell ej-Judeieh, din zilele noastre, la 32 km SV de Ierusalim şi la 10 km NE de Lachiş, este vatra acestui oraş antic. Moreşet-Gat (Mica 1:14) este unul din cele 12 cetăţi enumerate de prorocul Mica, al căror nume este asociat printr-un joc de cuvinte cu forma pe care o va lua judecata lor iminentă, invazia. Lachiş, care a fost lăsată pradă duşmanului, urma să-i dea lui Moreşet-Gat (moreset, care sună ca şi meoreset, „logodnic(ă)") o zestre de despărţire sau o dotă (cf. 1 Împăraţi 9:16).

N.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: