NahorNAHOR.

1. Fiul lui Serug şi bunicul lui Avraam (Geneza 11:22; 1 Cronici 1:26).

2. Fiul lui Terah, şi fratele lui Avraam şi al lui Haran. El s-a căsătorit cu nepoata lui Milca, fiica lui Haran (Geneza 11:26-27,29). Probabil că Nahor a călătorit spre Haran împreună cu Terah, Avram şi Lot, în ciuda faptului că Geneza 11:31 păstrează tăcere în privinţa aceasta, căci Haranul a ajuns să fie cunoscut ca şi „cetatea lui Nahor" (Geneza 24:10; cf. 27:43). El a fost tatăl celor 12 triburi aramite care sunt enumerate în Geneza 22:20-24. Acest lucru reflectă relaţia de rudenii apropiate dintre evrei şi aramiţi. În tăbliţele de la Mari (sec. al 18-lea î.Cr.) este menţionat un loc cu numele Nahur, în apropiere de Haran.

Celelalte două pasaje unde este menţionat numele lui Nahor trebuie comparate, ca să vedem că Nahor a fost devotat idolilor tatălui său Terah (Geneza 31:53; cf. Iosua 24:2). Acest lucru înseamnă că legământul de la Miţpa (Geneza 31:43 ş.urm.) a fost făcut atât în prezenţa lui Iahve cât şi în prezenţa dumnezeului lui Terah.

Vezi BASOR 67, 1937, p. 27.

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: