Nunc DimittisNUNC DIMITTIS (în lat., „acum slobozeşte"). Prorociile care au însoţit venirea lui Cristos în lume au avut loc nu cu ocazia circumciziei (aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Ioan Botezătorul) ci la ritualul în vederea curăţirii care a avut loc după o lună. Conform unui obicei antic, noii născuţi erau duşi la un doctor mai vrâstnic sau la un rabin în Templu pentru a primi binecuvântarea. Probabil că în această situaţie Simion, luându-L pe Domnul Isus în braţe, a rostit acest nunc dimittis (Luca 2:29-35). Despre Simion se spune că „Duhul Sfânt a fost peste el", duh care în tradiţia iudaică este „duhul prorociei". Conform învăţătuirii rabinilor, Duhul s-a depărtat de Israel odată cu încetarea activităţii profetice a prorocului Maleahi, iar întoarcerea Lui era un indiciu al erei mesianice (cf. SB in loc). În cazul lui Simion, Duhul acţionează în viaţa lui în trei moduri specifice: (1) prin revelaţie divină el primeşte asigurare că îl va vedea pe Unsul Domnului; (2) el este mânat de Duhul (cf. Apocalipsa 1:10) să-L întâlnească şi să-L recunoască pe Isus ca Mesia (cf. 1 Samuel 16:6 ş.urm.); (3) el rosteşte o rugăciune şi o prezicere care, în contextul prezentat de Luca, trebuie privită ca având un caracter profetic.

Nunc Dimittis este împărţită în două părţi, prima parte fiind o rugăciune adresată lui Dumnezeu (din punct de vedere liturgic, această porţiune singură a ajuns să fie numită „Nunc Dimittis") iar a doua, o prorocie adresată Mariei. Tonul şi tema rugăciunii este într-un contrast total cu tonul şi tema prorociei. Rugăciunea este rostită cu bucurie, exprimând speranţa mesianică a iudaismului pe cel mai înălţător ton posibil: în Mesia, Neamurile vor cunoaşte adevărul lui Dumnezeu şi astfel, în El, slava lui Israel se va manifesta pe deplin ca instrument folosit de Dumnezeu pentru a Se revela şi a-i răscumpăra (cf. Isaia 49:6 - Faptele Apostolilor 1:8; Romani 15:8 ş.urm.). Dar, în cea de-a doua secţiune, ca şi cum ar fi existat o tendinţă de a contrabalansa impresia pe care a făcut-o rugăciunea, lauda face loc avertismentelor. Mesia va aduce dezbinare şi va fi respins de mulţi (cf. Romani 9:33).

În prorocia pe care Simion o adresează Mariei, apare conceptul unui Mesia care suferă. Destinul lui Israel este glorios, dar implică un conflict. Ca semn al răscumpărării lui Israel, vor fi unii care I se vor împotrivi lui Isus şi-L vor respinge (cf. Luca 11:30), căci răscumpărarea pe care El o reprezintă nu va fi acceptată de toţi. Cu toate că lucrul acesta îi va aduce Mariei întristare, prin el oamenii vor fi determinaţi să ia o decizie şi astfel, lăuntrul lor care a fost ascuns de alţii va fi descoperit. (*BENEDICŢIUNE.)

E.E.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: