ObadiaOBADIA (‘obadyahu, ‘obadya). Un nume ebr. care înseamnă „slujitorul lui Iahve" sau „cel care I se închină lui Iahve". Cel puţin 12 bărbaţi din VT poartă acest nume.

1. Administratorul sau majordomul care răspundea de palatul împăratului Ahab al lui Israel (1 Împăraţi 18:3-16). Din tinereţea lui a fost un om care s-a închinat cu devotament lui Iahve. Când Izabela i-a prigonit pe prorocii lui Iahve, Obadia a ascuns 100 de proroci în două peşteri. În timpul unei secete, pe când Obadia căuta iarbă pentru caii şi cătârii împăratului, Ilie l-a întâlnit şi l-a convins să-i faciliteze o întâlnire cu Ahab, care a dus la acea dispută între Ilie şi prorocii lui Baal. Talmudul babilonian (Sanhedrin 39b) îl identifică în mod greşit cu prorocul Obadia. Este posibil ca un sigiliu evreiesc antic pe care sunt înscrise cuvintele „Lui Obadia, slujitorul împăratului" să-i fi aparţinut acestui bărbat.

2. Un descendent al lui David (1 Cronici 3:21).

3. Una dintre căpeteniile lui Isahar (1 Cronici 7:3).

4. Un descendent al lui Saul (1 Cronici 8:38;9:44).

5. Un levit (1 Cronici 9:16) care este poate acelaşi cu Abda (Neemia 11:17) şi probabil cu Obadia, uşierul Templului (Neemia 12:25).

6. Un căpitan din Gad care i s-a alăturat lui David la Ţiclag (1 Cronici 12:9).

7. Un bărbat din seminţia lui Zabulon care a trăit în vremea lui David (1 Cronici 27:19).

8. Unul din prinţii trimişi de împăratul Iosafat ca să-i înveţe Legea pe cei din cetăţile lui Iuda (2 Cronici 17:7).

9. Un levit care a supravegheat lucrările de restaurare a Templului în timpul lui Iosia (2 Cronici 34:12).

10. Un lider israelit care s-a întors din Babilon la Ierusalim, împreună cu Ezra (Ezra 8:9).

11. Un preot care a pus pecetea pe legământ, împreună cu Neemia. (Neemia 10:5).

12. Un proroc despre care se crede că era din Iuda (Obadia 1). Biblia nu ne spune nimic în mod direct despre viaţa lui. Cu toate că unii cred că a trăit în perioada dinaintea exilului, este mai probabil ca să fi trăit în sec. al 5-lea î.Cr. (vezi mai jos, *OBADIA, CARTEA LUI). Dacă ultimul punct de vedere exprimat este corect, atunci este imposibil să-l identificăm cu administratorul de la palatul lui Ahab, aşa cum face Talmudul babilonian (Sanhedrin 39b), sau cu căpetenia lui Ahazia (2 Împăraţi 1:13-15) aşa cum pretinde Pseudo-Epifanius în lucrarea Vieţile prorocilor. Tradiţia talmudică care pretinde că Obadia a fost un prozelit originar din Edom este improbabilă, având în vedere puternicile acuzaţii pe care acesta le aduce Edomului.

J.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: