pernăPERNĂ. Singurul loc unde este folosit cuvântul (în gr. proskephalaion) este în Marcu 4:38, unde se referă probabil la o pernă care a fost păstrată pentru scaunul de onoare din pupa unei corăbii. (În limba română apare termenul „căpătâi" folosit cu sensul de „pernă" n.ed.) Cranfield explică utilizarea prepoziţiei gr. epi (pe, peste) care este folosit aici cu „acuzativul locului respectiv". Faptul că acest cuvânt este folosit atât de rar sugerează posibilitatea ca el să fie un detaliu grafic folosit ca o dovadă a unui martor ocular.

J.B.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: