Pereţ, peretiţiiPEREŢ, PERETIŢII. Pereţ (în ebr. peres), unul dintre fiii lui Iuda pe care i l-a născut Tamar, nora lui (1 Cronici 2:4; 4:1), a fost numit aşa deoarece cu toate că Zerah, fratele lui geamăn, şi-a scos primul mâna, el s-a născut primul şi a „făcut o spărtură" (paras, Geneza 38:29). A fost tatăl lui Heţron şi Hamul (Geneza 46:12; Numeri 26:21; 1 Cronici 2:5), a cărui descendenţi s-au numit peretiţi (parsi; Numeri 26:20; vezi de asemenea Neemia 11:4, 6). El şi Heţron au făcut parte din arborele genealogic al lui Mesia (1 Cronici 9:4; Rut 4:18; Matei 1:3; Luca 3:33; comp. Rut. 4:12). Numele apare în LXX şi în NT ca Fares. Poate fi comparat cu numele personal asirian Parsi care se găseşte în documentele din sec. al 8-lea î.Cr. Vezi K. Tallqvist, Assyrian Personal Names, 1914, p. 180.

T.C.M.

Perfecţiune

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: