PetorPETOR. Un oraş în partea de N a Mesopotamiei, la S de Carchemiş, menţionat în Numeri 22:5, unde ni se spune că era lângă râu (adică, lângă Eufrat), şi în Deuteronom 23:4, unde se spune că era în Mesopotamia. A fost oraşul natal al lui Balaam. Acolo şi-a trimis Balac mesagerii ca să-l cheme să-l blesteme pe Israel. Petor în ’Amaw este Pitru din textele asiriene (cf. ANET, p. 278), descris ca fiind pe râul (Sagur) (Sajur-ul de astăzi), aprope de locul unde se varsă în Eufrat. Privitor la ’Amaw, vezi Albright, BASOR 118, 1950, p. 15-16, n. 13, iar pentru „munţii sau dealurile de la răsărit”, observaţi că într-un text egipt. din sec. al 15-lea î.Cr., se spunea de lemnul pentru care din ’Amaw vine din „ţara lui dumnezeu (= E) din ţinutul deluros Naharen" - adică, dealurile de pe care se vedea ’Amaw pe malul de V al râului Sajur ce se vărsa în Eufrat. Această întindere în V a (Aram-)Naharaim-ului este atestată atât de documentele evreieşti cât şi de cele egiptene.

R.A.H.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: