piatră de poticnirePIATRĂ DE POTICNIRE. Îîn VT, rădăcina cuvântului ebr. kasal, „a merge clătinându-se", „a se împiedica", formează baza termenilor miksol, maksela, „lucrul de care se împiedică cineva" (Levitic 19:14). Este folosit cu sens figurativ referitor la idoli (Isaia 57:14; Ezechiel 7:19, 14:3-4; Ţefania 1:3).

În NT sunt folosite două cuvinte gr. Primul proskomma (tou lithou), „piatră de poticnire" (Romani 9:32-33; 14:13; 1 Corinteni 8:9; 1 Petru 2:8), este folosit cu privire la o barieră, de orice formă ar fi ea. Celălalt skandalon (Romani 11:9; 1 Corinteni 1:23; Apocalipsa 2:14), însemnând original băţul care se acţiona închiderea unei curse, este folosit în LXX pentru a traduce cuvântul ebr. miksol, dar şi moqes; „cursă", „laţ” (cf. Psalmul 69:22; 140:5). De asemenea, cf. Matei 16:23, „eşti o piatră de poticnire" (skandalon; AV „o ofensă") pentru Mine", Vezi W. Barclay Analiză semantică a unor termeni din Noul Testament 1992 (art. skandalon, skandalizein, p.230-233).

J.B.Tr.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: