SecundSECUND. Un creştin tesalonicean care îl însoţea pe Pavel (Faptele Apostolilor 20:4), probabil în calitate de delegat, împreună cu Aristarh, din biserica lui, pentru a aduce ajutorul strâns pentru Ierusalim (cf. 1 Corinteni 16:1 ş.urm.). Acordul cu privire la semnificaţia precisă a versului din Faptele Apostolilor 20:4 nu este deplin, însă Secund pare a fi inclus printre cei care l-au aşteptat pe Pavel la Troa. Zahn (INT; 1, 1909, p. 213) a presupus că Secund este un alt nume al macedonianului Gaiu (menţionat alături de Aristarh în Faptele Apostolilor 19:29), pentru a-l deosebi în Faptele Apostolilor 20:4 de *Gaiu din Derbe, care îi era tovarăş. Numele este latin, şi este atestat în inscripţiile tesalonicene.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: