spini, cunună deSPINI, CUNUNĂ DE. A fost făcută de soldaţii romani şi pusă pe capul lui Cristos când a fost batjocorit înainte de răstignire (Matei 27:29; Marcu 15:17; Ioan 19:2).

Alături de sceptrul de trestie şi de haina de purpură, cununa de spini a fost un simbol al titlului care i s-a atribuit de împărat al iudeilor. Inscripţia de pe cruce proclama şi ea acest lucru în batjocură. Totuşi, creştinii au văzut viaţa lui Isus ca pe o cale regească de la ieslea din Betleem la crucea de la Calvar, şi tocmai incidentele în care persoana Lui părea să fie cel mai puţin asociabilă cu cea a unui împărat le-au câştigat supunerea mai mult decât orice altceva. Pentru Ioan mai ales momentul umilirii lui Cristos este momentul gloriei Lui (12:31; cf. Evrei 2:9).

Nu este sigur la ce plantă anume se referă termenul de akantha. Există mai multe plante cu ghimpi ascuţiţi ce cresc în Palestina. Creştinii au văzut spinii ca fiind simbolici pentru efectele păcatului (Geneza 3:18; Numeri 33:55; Proverbe 22:5; Matei 7:16; 13:7; Evrei 6:8).

H. St. J. Hart (JTS s.n. 3, 1952, p. 66 ş.urm.) sugerează că acea coroană a fost făcută din frunze de palmier, care ar fi uşor de găsit. Phoenix dactylifera are ghimpi ascuţiţi. Coroana s-ar putea aşadar să fi fost menita să semene unei „coroane ce răspândeşte raze" a unui domnitor divin, astfel încât Cristos a fost batjocorit ca „Dumnezeu" precum şi ca „împărat".

Vezi şi *PLANTE (spini).

R.E.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: