streaşinăSTREAŞINĂ. (Ggr. pterygyion, „o aripă mică"; Vulg. pinnaculum; NEB „marginea cea mai de sus"). O parte a clădirilor Templului (Matei 4:5; Luca 4:9) menţionată în legătură cu ispitirea lui Isus. Localizarea ei exactă nu este sigură, trebuie însă reţinuţi doi factori relevanţi. (i) În ciuda faptului că VA foloseşte articolul nehotărât, noi trebuie să urmăm alte versiuni ale traducerii Evangheliei care dau „streaşina Templului" (adică, sugerând că exista numai una singură). (ii) Contextul reclamă o poziţie din care era o distanţă înspăimântătoare până jos, dar şi o perspectivă impresionantă asupra regiunii rurale înconjurătoare. Aceste condiţii din urmă se întrunesc dacă se localizează streaşină în colţul de sud-est al suprafeţei Templului, dominând Valea Chedronului (cf. Josephus, Ant. 15. 410 ş.urm.). S-au exprimat totuşi şi opinii diferite. Vezi, de ex. HHT, 4, p. 85-86.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: