TelasarTELASAR. Un loc unde locuiau „fiii lui Eden", menţionat de mesagerul lui Sanherib înaintea lui Ezechia ca un exemplu de oraş distrus în atacuri asiriene anterioare (la fel şi *GOZAN, *HARAN, *REŢEF). Numele tela’ssar (2 Împăraţi 19:12) sau telassar (Isaia 37:12) reprezintă Tell Assur („movila Asurului"). Probabil că bene ‘eden au locuit în regiunea dintre râurile Eufrat şi Balih, numit în asir. Bit-Adini (Beth-Eden), dar nici un Til-Assur nu a fost găsit în această regiune deşi ţinutul se potriveşte cu acest context. Se pare că un loc numit Til-Assur menţionat în analele lui Tiglat-Pileser III şi Esar-Hadon că s-a aflat în apropiere de graniţa Asiriei cu Elam. Forma obişnuită a toponimului denotă că poate nu a fost identificat încă. Nu este nevoie să modificăm numele în Tell Bassar (Basher), la SE de Raqqa pe Eufrat (vezi L. Grollenberg, Atlas of the Bible, 1956, p. 164).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: