ŢinŢIN. (Ebr. sin). Un nume aplicat vag pustiei Ţin  care a fost traversată de israeliţi în timpul Exodului, în apropierea graniţei Canaanului (Numeri 13:21). Se referă la zona întinsă dintre locul taberei israeliţilor din oaza Cadeş-Barnea în NE Sinaiului, până la suişul Acrabim sau Trecătoarea Scorpionului care constituia graniţa dintre Edom şi Iuda (Iosua 15:1-4; cf. Numeri 34:1-5). Pustia Paran se afla la S, deşi Cadeş pare să fi fost inclus în ambele teritorii, iar cele două pustii apar împreună în limitele termenului mai larg *„Negev".

BIBLIOGRAFIE
C. L. Wooley şi T. E. Lawrence, The Wilderness of Zin, 1936.

J.M.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: