tunetTUNET. Tunetul care apare mai frecvent în timpul iernii este descris plastic în Iov 37 şi în Psalmul 29. Furtunile puţin numeroase din timpul verii sunt asociate de obicei cu tunetul (de ex. 1 Samuel 12:17); coincidenţa dintre acest eveniment şi mesajul lui Samuel a ajutat să imprime avertismentul în mintea lui Israel atunci când au cerut un rege. O furtună în deşert pare să fie cea mai plauzibilă explicaţie pentru naraţiunea din 2 Împăraţi 3:4-27, când „s-a umplut ţara de apă", probabil ca rezultat al unei furtuni în deşert, pe platoul de la E de valea Zered. Într-o altă campanie militară o furtună a decis rezultatul bătăliei dintre Israel şi filisteni (1 Samuel 7:10).

Tunetul este asociat frecvent cu vocea lui Dumnezeu şi este descris ca o voce în Psalmul 77:18; 104:7. Vocea creatoare a lui Dumnezeu care a poruncit apelor să se adune în locul stabilit (Geneza 1:9) este identificată cu un tunet (Psalmul 104:7). Tunetul a fost asociat cu darea Legii la Sinai (Exod 19:16; 20:18) şi vocea din cer care a vorbit lui Cristos (Ioan 12:28 ş.urm.) a fost identificată de cei prezenţi cu un tunet. Voci ca nişte tunete sunt menţionate în Apocalipsa (Apocalipsa 6:1; 14:2; 19:6), unde li se dă chiar un înţeles (Apocalipsa 10:3 ş.urm.). (*PLĂGILE DIN EGIPT.)

J.M.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: