văduvăVĂDUVĂ.

I. În Vechiul Testament

Legislaţia ebr. a avut grijă întotdeauna de văduvă, cât şi de orfani şi străini, şi a avut prevederi speciale cu privire la aceştia (de ex. Exod 22:21 ş.urm.; Deuteronom 14:29; 16:11, 14; 24:17; cf. Ieremia 7:6). Chiar şi în vremurile premozaice a existat o recunoaştere a stării precare a văduvelor fără copii şi au fost făcute aranjamente speciale pentru ele (Geneza 38; *CĂSĂTORIE, IV.) şi aceste prevederi au fost întărite oficial de Moise (Deuteronom 25:5 ş.urm.; *RUDENIE).

Întrucât naşterea de copii era considerată o mare cinste, şi o cinste mărită şi mai mult ulterior, când poporul îl aştepta pe Mesia (Isaia 11:1), văduvia femeilor care nu erau trecute de vârsta la care puteau naşte copii, precum şi *sterilitatea, erau considerate o ruşine şi o mustrare (Isaia 4:1; 54:4). Văduvele regilor, însă, rămâneau în starea de văduvie şi erau proprietatea noului rege, dar nu întotdeauna şi soţiile lui. Cererea lor în căsătorie însemna o revendicare a domniei (1 Împăraţi 2:13 ş.urm.).

Întrucât văduvele sunt adesea trecute cu vederea de oameni, Dumnezeu are o grijă specială pentru ele (Psalmul 68:5; 146:9; Proverbe 15:25) şi bunătatea faţă de ele era poruncită ca unul dintre semnele religiei adevărate (Iov 29:13; Isaia 1:17). Asuprirea şi lovirea văduvelor, pe de altă parte, atrăgea după sine o pedeapsă aspră (Psalmul 94:6; Maleahi 3:5). În starea lor de părăsire, Ierusalimul şi Babilonul sunt comparate cu nişte văduve (Plângerile 1:1; Isaia 47:8), iar efectul morţii violente este comparat cu soarta soţiilor care devin văduve (Plângerile 5:3; Ezechiel 22:25). (*ORFAN.)

II. În Noul Testament

Biserica primară a moştenit de la iudaism datoria de a se îngriji de văduve. Autorul creştin evreu al Epistolei lui Iacov spune categoric că ajutorarea văduvelor în necaz este o caracteristică a religiei plăcute lui Dumnezeu (1:27). Chiar dacă văduvele au rămas într-o stare destul de bună, ele trebuie să fie apărate de oamenii lipsiţi de scrupule. Unul dintre lucrurile pentru care i-a acuzat Isus pe farisei a fost că ei „casele văduvelor le mănâncă" (Marcu 12:40); probabil că El a luat din viaţa de toate zilele din vremea Sa povestirea cu văduva care l-a necăjit pe judecător prin insistenţa cu care a cerut să-i facă dreptate (Luca 18:1-5). Cel mai adesea văduvele rămâneau sărace. Una dintre primele lucrări bune care a atras atenţia bisericii din Ierusalim a fost organizarea distribuirii zilnice de ajutoare pentru văduvele aflate în nevoie; şapte bărbaţi au fost aleşi pentru a avea grijă ca văduvele care vorbeau greceşte să nu fie trecute cu vederea în favoarea celor care vorbeau aramaica (Faptele Apostolilor 6:1-4). Cartea Faptelor Apostolilor ilustrează frumos caritatea de care a dat dovadă o văduvă; după moartea Tabitei ni se spune că „toate văduvele din Iope" s-au adunat ca să mărturisească înaintea lui Petru despre bunătatea pe care a arătat-o faţă de ele (9:39).

Pavel le-a spus corintenilor că el considera că este bine ca văduvele să nu se recăsătorească, dar nu a vrut nicidecum să facă din lucrul acesta o regulă. Recăsătoria, însă, trebuia făcută în cadrul bisericii creştine (vezi 1 Corinteni 7:8-9, 39). Pe de altă parte, când i-a scris lui Timotei, Pavel şi-a exprimat dorinţa ca văduvele tinere să se căsătorească din nou; şi el le îndeamnă ca acelea care sunt „cu adevărat văduve", adică, acelea care nu au rudenii care să le întreţină, şi care sunt statornice în îndeplinirea îndatoririlor religioase, să capete o poziţie specială şi să fie întreţinute de biserică. Trebuie ţinută o evidenţă a lor şi să fie înscrise numai acelea care au trecut de 60 de ani şi care au dat dovadă de fapte bune, prin îngrijirea copiilor, prin ospitalitate sau prin slujirea acelora dintre credincioşii lui Dumnezeu care au fost în necaz (1 Timotei 5:9-10).

În Apocalipsa 18:7 termenul „văduvă" este folosit în sens metaforic despre o cetate lipsită de locuitorii ei şi lovită de plagă şi foamete.

BIBLIOGRAFIE
S. Solle, NIDNTT 3, p. 1073-1075.

J.D.D.QR
R.V.G.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: