Valea SăriiVALEA SĂRII. Formaţiunile de cruste saline din stepă şi din deşert sunt obişnuite. Unele sunt de origine climatică; în alte cazuri climatul a conservat salinitatea geologică în roci. Nu este posibil să identificăm un loc topografic din pasajele biblice. David şi Abişai, comandantul său militar, au avut victorii memorabile asupra edomiţilor în Valea Sării (2 Samuel 8:13; 1 Cronici 18:12). Mai târziu Amaţia a avut o victorie similară (2 Împăraţi 14:7; 2 Cronici 25:11). În mod tradiţional s-a considerat că locul acesta s-a aflat în câmpia de SSV a Mării Moarte, de partea opusă a oazei din delta Zered, unde o câmpie lungă de 10-13 km este dominată de masivuri de sare din Jebel Usdum, lungi de 8 km şi înalte de 200 m. Această câmpie se îmbină în mod imperceptibil cu ţinuturile joase de la Şebkha, către SE, o mlaştină sărată de netrecut, unde o armată putea fi dirijată dacă era într-o stare de confuzie. Dar, la fel de bine, locul ar putea fi Wadi el-Milh (sare), la E de Beer-Şeba, care este dominat de asemenea de un masiv de sare, Tell e-Milh. Pasajul mai precis din 2 Cronici 25:11 sugerează că este o câmpie dominată de un masiv de sare, undeva între Iuda şi Edom, probabil în *Valea Araba.

J.M.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: