vârtej de vântVÂRTEJ DE VÂNT. Termenul ebr. supa este folosit pentru a descrie orice furtuni violente şi nu este limitat la mişcări circulare ale maselor de aer (Iov 37:9; Proverbe 1:27; 10:25; Isaia 5:28; 17:13; 21:1; 66:15; Ieremia 4:13; Amos 1:14; Naum 1:3). În alte pasaje se poate să fie tradus „furtună" (Iov 21:18; Psalmul 83:15; Isaia 29:6). Termenul se’ara este folosit ca sinonim şi este tradus „vârtej de vânt" când este singur (de ex. 2 Împăraţi 2:1; Iov 38:1; 40:6; Isaia 40:24; 41:16), iar uneori este tradus „furtună" (Psalmul 107:29). În traducerea RV expresia este folosită o singură dată în sensul ei strict (Ieremia 23:19). Vârtejul de vânt este folosit ca o comparaţie potrivită pentru atacul neaşteptat al unui invadator (Isaia 5:28; Ieremia 4:13; Daniel 11:40; Amos 1:14 ş.urm.). Simbolizează de asemenea judecata divină datorită mişcării sale bruşte (Psalmul 18:10; Naum 1:3), cât şi mânia divină (Psalmul 58:9; Proverbe 10:25; Isaia 17:13; 28:17; 66:15; Osea 8:7). Este folosit de asemenea cu privire la mânia mesianică, descrisă în Matei 7:24-27. (*VÂNT.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: