ZacheuZACHEU derivă de la ebr. şi aram. Zakkai, o formă prescurtată a numelui Zaharia. Mai marele vameşilor din Ierihon, care a devenit ucenic al lui Cristos (Luca 19:1-10). Probabil că el a deţinut monopolul impozitelor din Ierihon şi nu încape îndoială că uneori a abuzat de poziţia sa pentru a se îmbogăţi. Fiind mic de statură, s-a urcat într-un pom ca să-L vadă pe Isus, care i-a cerut apoi să rămână în casa lui. Zacheu L-a primit bine şi a dat dovadă de pocăinţă practică prin faptul că a dat jumătate din averea sa la săraci şi a dat o compensaţie împătrită la cei pe care îi înşelase. Cristos a spus că lucrul acesta a arătat că el este cu adevărat un fiu al lui Avraam şi a declarat că mântuirea a venit nu numai pentru el, ci şi pentru casa lui. Fariseii din mulţime au criticat acţiunea lui Isus, dar El a declarat că misiunea Lui este să caute şi să mântuiască pe cei pierduţi.

BIBLIOGRAFIE
J. D. M. Derrett, Law in the New Testament, 1970, p. 278-285.

R.E.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: